fa-IR
border
محمد  تقی زاده

محمد تقی زاده

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   شهریار

دارای شرکت دانش بنیان با محوریت طراحی و تعمیر هواپیماهای شخصی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران