fa-IR
border
عطیه  یوسفی راد

عطیه یوسفی راد

مربی
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   لواسان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران