border
فرشاد احمدی

فرشاد احمدی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   شاهین شهر و میمه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران