border
علی    دقت

علی دقت

موسس
border
مهندسی داده کاوان نوین محور

مهندسی داده کاوان نوین محور

  
   ایران
   فارس
   شیراز
   بلوار زند - ابتدای خیام
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران