border
علی دقت

علی دقت

موسس
border
مهندسی داده کاوان نوین محور

مهندسی داده کاوان نوین محور

  
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   بلوار زند - ابتدای خیام
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران