border
Mohammad  Mohammad

Mohammad Mohammad

متخصص
   فوق لیسانس
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!
   هنوز مشخص نشده!

دارای توانای پیش بردن کارو علاقه به کارهای تیمی و گروهی همچنین علاقه به کار در زمینه فعالیت تولید و گیاهان دارویی هستم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران