border
سید محمد رضا میراحمدی

سید محمد رضا میراحمدی

موسس
   دکتری و بالاتر
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران