fa-IR
border
ابوالحسن  رضایی

ابوالحسن رضایی

نماینده شرکت
border
مرکز رشد دانشگاه آزاد تنکابن

مرکز رشد دانشگاه آزاد تنکابن

  
   ایران
   مازندران
   تنکابن
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران