fa-IR
border
بهار سادات صفوی

بهار سادات صفوی

صاحب ایده (مبتکر)
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   قم
   قم
   قم مدرسه بشری

طراحی دستگاه خامه زن کیک

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران