fa-IR
border
فردین اصیل زاده

فردین اصیل زاده

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   خوزستان
   بهبهان
   تهران

بنده مالک حصار 600 متری در مکان مناسبی از جاده کمربندی چسبیده به شهر بهبهان میباشم و بدنبال بهترین پیشنهاد سرمایه گذاری در راستای یک فعالیت تجاری مناسب هستم .. در صورت توافق بروی ایده سرمایه گذار، ایشان هزینه ساخت و تجاری نمودن مکان را پرداخت خواهد نمود و هزینه ساخت بهمراه سود توافقی خود را از محل کسب درآمد و تجارت مورد نظر در قالب قرارداد مدت دار دریافت خواهد نمود

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران