fa-IR
border
نسترن جمیل پور

نسترن جمیل پور

صاحب ایده (مبتکر)
  
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران اتوبان شیخ فضل الله نوری

طرحها و ایده های من بهمراه اسناد و مدارک مستدل موجود میباشد
متاسفانه بعلت فقدان حامی و حمایت دولتی این طرحها بدست وزارت خانه های مربوطه رسیده و بعد از پیاده سازی و اجرا در دولت هرگز جبران تشویقی و کسب منافع مالی در ارائه طرحها نسیب اینجانب نگردید

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران