border
هادی کرم زاده

هادی کرم زاده

متخصص
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - پژوهشکده حمل و نقل
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران