fa-IR
border
محمد سهرابی

محمد سهرابی

موسس
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران،روبروی پل سید خندان،پ 38،ط 6

دکترای کسب و کار از دانشگاه تهران،طراح مدل کسب و کار،طراح ارزش پیشنهادی،توسعه کسب و کار و جریان های درآمدی، مسلط به BMC,CRM،مدیریت تیم در راسای ارتقای بهره وری و توسعه روابط فردی با استفاده از بازخور های مثبت و منفی
مدیر توسعه بازار روزنامه ثروت،مدیر عامل شرکت نفت و گاز پترو پالا توس و بنبان گذار استارت آپ گردشگری سلامت اکو

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران