fa-IR
border
مطهره غلامپور

مطهره غلامپور

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   صیاد16

مدرس دانشگاه از سال87
موسس اموزشگاه معماری و طراحی صنعتی در مشهد
مشاور و طراح امور گردشگری
طراح تخصصی المان های شهری
کیوسک های اطلاع رسانی
همکاری با شرکت فاوا

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران