fa-IR
border
آزاده ولایتی

آزاده ولایتی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   اصفهان
   نجف آباد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران