fa-IR
border
میثم پورحسینی

میثم پورحسینی

موسس
   دیپلم
   ایران
   کرمان
   رفسنجان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران