fa-IR
border
یوسف  جلیلیان

یوسف جلیلیان

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
   کرمانشاه سرچشمه خیابان حافظ
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران