fa-IR
border
حسین شیردشت زاده

حسین شیردشت زاده

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران