fa-IR
border
محسن ابراهیمی

محسن ابراهیمی

نماینده شرکت
border
موسسه خدمات فناوری تا بازار

موسسه خدمات فناوری تا بازار

  
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران