fa-IR
border
narjes roosta

narjes roosta

مربی
   لیسانس
   ایران
   فارس
   شیراز
   jadis st. , shiraz ,iran

من در جست و جوی سایر مربی های دیگر با مهارت های مختلف از همه رشته های مختلف برای پیاده سازی برنامه ام هستم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران