fa-IR
border
امیرطاها قاسم آبادی

امیرطاها قاسم آبادی

صاحب ایده (مبتکر)
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   خراسان شمالی
   اسفراین
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران