fa-IR
border
نرم افزار آنلاین حسابداری فینتو

نرم افزار آنلاین حسابداری فینتو

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران ، ولنجک ، دانشگاه شهید بهشتی ،مرکز رشد و فناوری ، طبقه منفی 2 ، شتابدهنده فارابی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران