fa-IR
border
سحر خلیل زاده

سحر خلیل زاده

نماینده شرکت
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   دانشگاه شهید بهشتی - شتابدهنده فارابی - استارت آپ فینتو
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران