fa-IR
border
معصومه  فیضی

معصومه فیضی

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران

متخصص روانشناسی
مدرس کارگاه های آموزشی روان شناسی
مشاوره خانواده*ازدواج*مهارت های فرزندپروری
وسواس *اضطراب *استرس*افسردگی *اعتیاد*خیانت*مشاوره تحصیلی*شغلی و....

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران