fa-IR
border
سید احمد آلبوشوکه

سید احمد آلبوشوکه

متخصص
   لیسانس
   ایران
   خوزستان
   خرمشهر
   میدان شهید مولودی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

بیش از 8 سال است که کارشناس خبره تدوین ، اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در بخش های مختلف نی باشم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران