fa-IR
border
Hi Deh

Hi Deh

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   اصفهان خیابان شیخ بهایی مرکز تخصصی رشد هنر

های،ده! یا سلام روستا از استارتاپ های ثبت شده زیر نظر شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان می باشد و در حال حاضر خدمات گردشگری روستایی را برای گردشگر ورودی به ایران فراهم می کند.
https://hideh.net

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران