fa-IR
border
محمد طاهر  مزرعه ملائی

محمد طاهر مزرعه ملائی

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   یزد
   یزد

موسس گروه فرهنگی پژوهشی برنا

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران