fa-IR
border
طناز سرابی

طناز سرابی

نماینده شرکت
border
هاب اصفهان

هاب اصفهان

  
   ایران
   اصفهان
   اصفهان

هاب در پائیز 1396 با مشارکت همراه اول، دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی تاسیس شد و خیلی زود فعالیت اصلی خود را آغاز نمود. هاب دو کار اصلی جذاب دارد:

حمایت و سرعت بخشیدن به رشد و تجاری سازی استارتاپ ها در حوزه IT و Telecom
ایفای نقش تجمیع کنندگی در حوزه خدمات ارزش افزوده بر بستر همراه اول


هاب همزمان که به توسعه کارآفرینی کشور کمک می کند، یک شرکت فعال در خدمات ارزش افزوده تلفن همراه نیز به شمار می رود. ترکیب این دو فعالیت، یک شبکه قدرتمند از کارآفرینی و ثروت آفرینی را برای استارتاپها و شرکتها ایجاد می کند.
در بخش تجمیع کنندگی VAS، ما با شرکتهای تولید کننده محتوا یا CP برای عرضه گسترده محتوای ارزشمند و پرمخاطب با جامعه مشترکان چند ده میلیونی همراه اول همکاری می کنیم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران