fa-IR
border
ناصر نقاش زاده

ناصر نقاش زاده

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران