fa-IR
border
علی بقایی

علی بقایی

متخصص
   لیسانس
   ایران
   اردبیل
   اردبیل
   اردبیل- اداره کل هواشناسی اردبیل
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران