fa-IR
border
رضا سلطانی

رضا سلطانی

سرمایه گذار
  
   ایران
   اصفهان
   کاشان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران