fa-IR
border
پریسا پژمان راد

پریسا پژمان راد

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران

نشد در زندگی من معنایی ندارد. هر خواستنی رسیدنی است ولیکن با مدیریت و صبر

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران