fa-IR
border
مجید حصارکی

مجید حصارکی

نماینده شرکت
border
شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار

  
   ایران
   تهران
   تهران

عموما شتابدهنده ها حمایت های مادی و معنوی محدودی از استارتاپ ها دارند که خیلی از آنها بین بسیاری از شتابدهنده ها مشترک است، پیدایش نمی خواهد با استارتاپ ها و افراد حاضر در استارتاپ مانند کالا برخورد کند، حمایت مختصر و محدودی از آن ها انجام دهد و اگر سود آور نبودند آن ها را رها کند، پیدایش می خواهد از زمان تولد ایده تا زمان تجاری سازی کامل آن همراه و حامی تیم استارتاپ باشد.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران