fa-IR
border
فرزاد بهرام زاده

فرزاد بهرام زاده

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   مشهد - خیابان امام خمینی 40 - پلاک32- مرکز علمی کاربردی سینا
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران