fa-IR
border
علیرضا فارسی

علیرضا فارسی

موسس
   فوق دیپلم
   ایران
   همدان
   همدان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران