border
علیرضا روستا

علیرضا روستا

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران

آموزش الکترونیکی و آموزش مجازی باید جایگزین آموزشهای حضوری شود تا علاوه بر کم کردن تردد شهری و حذف واسطه های آموزشی و همچنین برابری آموزشی برای همه افراد و کاهش هزینه ها ، امکان ارائه آموزشهای حرفه ای ، توسط افراد توانمند فراهم گردد. بدین ترتیب یادگیری اثربخش تر و کاراتر و جذاب تر خواهد گردید.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران