fa-IR
border
مسعود یوسفی نیا

مسعود یوسفی نیا

متخصص
   فوق دیپلم
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران