border
علیرضا علیدوست

علیرضا علیدوست

موسس
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   امیرآباد شمالی - دانشکده فنی دانشگاه تهران - شتابدهنده دیموند

هدفمند و علاقه مند به تلاش در جهت رشد فضای استارتاپی.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران