border
ملیکا حجاری زاده

ملیکا حجاری زاده

متخصص
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   پارک علم و فناوری مدرس
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران