border
مسعود عزت زادگان

مسعود عزت زادگان

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   فارس
   شیراز
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران