fa-IR
border
محمدرضا زیادزاده

محمدرضا زیادزاده

متخصص
   دیپلم
   ایران
   آذربایجان شرقی
   تبریز

mzed.ir

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران