fa-IR
border
محمدمهدی صباغیان

محمدمهدی صباغیان

صاحب ایده (مبتکر)
border
صنعتگران نیرو پرداز اروند (صنپا)

صنعتگران نیرو پرداز اروند (صنپا)

   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران - بزرگراه ستاری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - ساختمان دکتر حسن حبیبی - مرکز رشد واحدهای فناور - شرکت صنعتگران نیرو پرداز اروند

مدیر پروژه شرکت صنپا

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران