fa-IR
border
محمد  قنبری

محمد قنبری

سرمایه گذار
  
   ایران
   البرز
   کرج
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران