fa-IR
border
شعیب علی شاهی

شعیب علی شاهی

متخصص
   فوق دیپلم
   ایران
   خراسان جنوبی
   بیرجند
   بیرجند

مشاور و مدرس راه اندازی کسب و کار های اینترنتی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران