fa-IR
border
علی باقری

علی باقری

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   قم
   قم
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران