fa-IR
border
علی جعفری

علی جعفری

سرمایه گذار
  
   ایران
   تهران
   پاکدشت
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران