fa-IR
border
حسن رحمتی

حسن رحمتی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران