fa-IR
border
علیرضا افشار

علیرضا افشار

متخصص
  
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران -خ ولیعصر-ساختمان شماره 256
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران