fa-IR
border
صلاح دستوم

صلاح دستوم

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   دانشگاه - شرکت - باشگاه

اراتمند: بنده در زمینه بازاریابی نوآورانه و دانش بنیان در حوزه ورزش فعالیت دارم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران