fa-IR
border
رضا میرزارضائی

رضا میرزارضائی

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   یزد
   یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران