fa-IR
border
میلاد عزیزی

میلاد عزیزی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه

دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران